Een huis vol

Een tijdje na onze verhuizing naar een voormalige anglicaanse pastorie in een dorp vol rustige anonimiteit in Norfolk moest ik naar zolder om uit te zoeken waar een traag maar raadselachtig gedrup vandaan kwam.

Ik had van verschillende kanten gehoord dat Bill Bryson echt verschrikkelijk leuk schreef. Misschien moet ik zijn vertalers dan maar vies aankijken. Maar de langdradigheid en neiging om álles met elkaar te verbinden, leg ik toch echt bij Bryson’s voeten neer. Misschien lag het aan mij, misschien verwachtte ik niet de levensloop van een persoon dat bijna de uitvinder was geworden van een uitvinding waarvan we tegenwoordig niet eens meer het nut van afweten in verband met een slaapkamer.

Er zijn zeker hoofdstukken die op een aantrekkelijke manier geschreven zijn. De connecties zijn duidelijk, de informatie prikkelend en amusant. Ik heb geleerd over de achtergrond van verschillende Engselse uitspraken, herkomsten van namen en grappige (geschiedenis)feithes. Het kan dan ook lovenswaardig genoemd worden dat Bryson ook aandacht aan de minder spannende en samenhangende informatie geeft, maar bij mij testte het echt mijn geduld.

Toch zal ik Bryson nog een kans geven. Met een kleiner boekje en in zijn eigen taal.

Een huis vol: Een kleine geschiedenis van het dagelijks leven, Bill Bryson, Atlas 2010

Author: vnfrd

I'm a copy writer, a journalist and a teacher, and my life evolves around reading, creating and writing. I watch a lot and read a lot, and sometimes I review it as well.

%d bloggers like this: