Boeken opgeven

Niet alleen voor betere boeken gaan, maar dan ook eerder opgeven met de slechtere. Ik ben er niet goed in, een boek weg leggen. En waarom eigenlijk niet? Ik haal mijn boeken alleen uit een bibliotheek, daar betaal ik jaarlijks één bedrag voor dat ik er makkelijk uithaal. De boeken hebben geen emoties, mijn opgeven van een verhaal wordt nergens vastgelegd (behalve misschien voortaan hier, dus).

Waarom dan toch die neiging, stomme koppigheid, om vast te blijven houden? Omdat je anders toegeeft dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt? Omdat jij als lezer een boek moet kunnen overwinnen (alsof het een gevecht móet zijn)? Er is altijd een beter boek te vinden, ik zorg altijd voor een stapeltje als back up.

Dus nee, vanaf nu niet meer vechten en ploeteren. Als het boek klote, saai, slecht, onleesbaar is, gaat het dicht. Permanent.

Author: vnfrd

I'm a copy writer, a journalist and a teacher, and my life evolves around reading, creating and writing. I watch a lot and read a lot, and sometimes I review it as well.

%d bloggers like this: