Mr Selden’s Map of China

In the summer of 1976 I left China through Friendship pass.

Meer non-fictie, en ik had het amper door!

Als geografie- en atlasliefhebber was ik al enthousiast over dit boek, maar Timothy Brook haalt ook de VOC en EIC er bij op een manier die niet in nationale schoolboeken te vinden is. Vuiger, eerlijker.

Het is niet alsof Brook agressief oordeelt, hij is gewoon stukken nuchterder (tot aan de epiloog toe, maar zijn lofzang daar is voor de kaartenmaker, niet de kolonisten)  dan verhalen over de VOC vaak zijn.

Gaat dit boek dan echt alleen over één kaart en de periode van zijn creatie? Neen, het is de wereld waar in het geschapen is en de manieren en beweegredenen van de makers. Het is een academische, geschiedkundige reis met liefde voor de topografie. En die liefde en Brook’s enthousiasme zijn aanstekelijk genoeg om door instructies over (Aziatisch) kompas lezen te worstelen.

Mr Selden’s Map of China: Decoding the secrets of a vanished cartographer, Timothy Brook, Anansi 2013

Author: vnfrd

I'm a copy writer, a journalist and a teacher, and my life evolves around reading, creating and writing. I watch a lot and read a lot, and sometimes I review it as well.

%d bloggers like this: