Coded Bias

90 min.

Wat zegt het over mij dat ik al veel wist van wat in deze documentaire wordt besproken? Misschien lees ik te veel. Of genoeg, en de rest van de samenleving te weinig.

Want algoritmes beïnvloeden niet alleen wat wij wel doen en kopen, maar ook wat wij goedkeuren en afkeuren. Wat als de norm wordt beschouwd, en die norm wordt vastgelegd door (oude) witte mannen. Daardoor hebben zwarte vrouwen witte maskers nodig om gezichtsherkenning te gebruiken: waarom zou je als witte man de gezichtsherkenning aan zwarte gezichten laten wennen, tenslotte?

Naast die ongelijkheid laat de documentaire ook zien wat er nog meer mis is met het verafgoden van het technische. Mooi vond ik hoe ze zeiden hoe algoritmes in het verleden wortelen. Zij leren tenslotte van data, maar die data is seksistisch, racistisch en meer. We moeten dus nog véél meer kijken naar wat we de ritmes voeren.

Zei zij, op het internet.

Author: vnfrd

I'm a copy writer, a journalist and a teacher, and my life evolves around reading, creating and writing. I watch a lot and read a lot, and sometimes I review it as well.

%d bloggers like this: